Dyrektywa Omnibus, co zmienić w sklepie internetowym?

Dyrektywa Omnibus to unijna dyrektywa, która ma na celu ujednolicenie i ułatwienie wymiany informacji między państwami członkowskimi UE oraz zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności na rynku finansowym. Dyrektywa ta wchodzi w życie w Polsce od 1 stycznia 2023 roku i obejmuje szereg zmian w zakresie regulacji rynków finansowych, takich jak rynek kapitałowy, rynek ubezpieczeń i rynek emerytalny.

Dyrektywa Omnibus


Cele dyrektywy Omnibus

Jednym z głównych celów dyrektywy Omnibus jest zwiększenie bezpieczeństwa inwestycji i ochrony inwestorów poprzez wprowadzenie nowych wymogów dotyczących raportowania finansowego oraz przejrzystości informacji na rynku kapitałowym. Dyrektywa ta wprowadza również nowe wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem oraz zwiększenie odpowiedzialności zarządów spółek za sprawozdawczość finansową.

Kolejnym ważnym aspektem dyrektywy Omnibus jest ujednolicenie zasad rynku ubezpieczeń, co ma na celu zwiększenie konkurencyjności tego sektora oraz ułatwienie dostępu do ubezpieczeń dla konsumentów. W ramach dyrektywy wprowadzone zostaną nowe zasady dotyczące informowania konsumentów o warunkach ubezpieczenia oraz ułatwienia w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Dyrektywa Omnibus wprowadza również zmiany w zakresie rynku emerytalnego, takie jak zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności zarządców funduszy emerytalnych oraz ujednolicenie zasad inwestowania w fundusze emerytalne. Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa inwestycji i ochrony inwestorów.

Dyrektywa Omnibus zawiera również zapisy dotyczące regulacji rynku usług cyfrowych. Jej celem jest zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności na tym rynku, a także ułatwienie konsumentom dostępu do różnorodnych usług cyfrowych.

W ramach dyrektywy wprowadzone zostaną nowe zasady dotyczące informowania konsumentów o warunkach świadczenia usług cyfrowych oraz ich prawach związanych z korzystaniem z tych usług. Przewidziano również obowiązek udzielania przez usługodawców informacji o sposobie zarządzania danymi osobowymi oraz o ochronie tych danych.

Dyrektywa Omnibus wprowadza również nowe zasady dotyczące odpowiedzialności platform internetowych za treści umieszczane przez ich użytkowników. Platformy te będą miały obowiązek usuwania treści niezgodnych z prawem oraz współpracy z organami ścigania w zakresie ścigania przestępstw popełnionych za pośrednictwem ich platform.

Ogólnie rzecz biorąc, dyrektywa Omnibus ma na celu zwiększenie przejrzystości i odpowiedzialności na rynku usług cyfrowych oraz ułatwienie dostępu do tych usług dla konsumentów. Ma to przyczynić się do zwiększenia zaufania konsumentów do usług cyfrowych oraz do ich bezpieczeństwa podczas korzystania z nich.

Dyrektywa Omnibus, obowiązki


Obowiązki sklepu wg dyrektywy Omnibus

  • Sklep internetowy musi zapewnić szybki i efektywny kontakt za pomocą podania adresu e-mail i numeru telefonu, dzięki czemu klienci będą mogli szybko i łatwo skontaktować się w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości. Warto pamiętać, że szybki i efektywny kontakt z klientami jest ważnym elementem zapewnienia dobrej obsługi i zadowolenia klientów.

  • Dostawca internetowej platformy handlowej ma obowiązek jasno i zrozumiale poinformować konsumenta, czy osoba oferująca na tej platformie towary, usługi lub treści cyfrowe jest przedsiębiorcą. Ważne jest, aby konsument miał pełną świadomość tego, z kim dokonuje transakcji, dlatego taka informacja powinna być dostępna w sposób czytelny i zrozumiały dla konsumenta.

  • Przedsiębiorcy, którzy umożliwiają publikowanie opinii o produktach wystawianych przez konsumentów, są zobowiązani do podawania informacji dotyczących sposobu zapewnienia, że publikowane opinie pochodzą od osób, które faktycznie używały lub nabyły dany produkt (z wyjątkiem opinii opublikowanych przed 1 styczniem 2023 r.). Warto zaznaczyć, że taka informacja jest istotna dla konsumentów, ponieważ pozwala im na podjęcie świadomej decyzji zakupowej na podstawie rzetelnych i wiarygodnych opinii innych użytkowników.


Od 1 stycznia 2023 r. obniżki cenowe, niezależnie od tego, kiedy zostały wprowadzone, powinny zawierać informację o najniższej cenie produktu obowiązującej w ciągu ostatnich 30 dni przed obniżką. Oznacza to, że ta informacja dotyczyć będzie ceny, jaką produkt miał w danym okresie referencyjnym, nawet jeśli wówczas jeszcze nie obowiązywały nowe przepisy. Dzięki takiemu zapisowi konsumenci będą mogli łatwo porównać aktualną cenę produktu z jego ceną w okresie ostatnich 30 dni i ocenić, czy rzeczywiście jest ona obniżona.