System do głosowania online

System głosowania online dla zarządców nieruchomości

Niezależne narzędzie do komunikacji wspólnot mieszkaniowych, członków danej wspólnoty i zarządów wspólnot.

System do głosowania online, zalety:

1. System do głosowania online to intuicyjność obsługi

Program przeznaczony jest do głosowania uchwał, nie obciążają go dodatkowe funkcje przez co jest prosty w obsłudze i nie sprawia kłopotów nawet dla osób nieobeznanych z obsługą komputera czy internetu.

2. System do głosowania online to jednorazowa opłata

System zbierania głosów nie wymaga opłat abonamentowych/licencyjnych. Tym samym wspólnota mieszkaniowa nie jest obciążona dodatkowymi kosztami, jak również zmianami w podstawowych opłatach.

3. System do głosowania online to elastyczność i możliwość rozwoju oprogramowania

System może być modyfikowany na rzecz konkretnych wymagań wspólnoty mieszkaniowej lub potrzeb zarządcy. Łatwość modyfikacji wynika m.in. z niezależności i specjalizacji.

4. Dodatkowe funkcjonalności

Głosowanie nad uchwałami uwzględnia procentowe własności lokali i może reprezentować siłę głosu właścicieli. Wystarczy e mail i hasło, które tworzone są przez zarządców wspólnot. Głosowanie i ankiety można przeprowadzić za pomocą smartfona. Istniej wgląd w historię podjętych decyzji. Możliwość generowania uwag, dopisków przy oddawaniu głosu.

5. Ankiety

Dodatkową zaletą dla zarządcy nieruchomości jest możliwość nie tylko głosowania nad uchwałami, ale też tworzenia ankiet i zapytań.

6. System do głosowania online ma niewielkie wymagania systemowe

System bez problemu można zaimplementować na serwerze na którym znajduje się np. strona internetowa zarządcy nieruchomości. Niewielkie rozmiary i dedykowany system zapewniają bezpieczeństwo i komfort zdalnego zarządzania dla wspólnoty mieszkaniowej.

ustawy o własności lokali

Kompleksowość obsługi

Oferujemy nie tylko system do obsługi głosowania uchwał czy ankiet, ale też kompleksową ofertę marketingową od działań związanych z graficzną wizualizacją na potrzeby materiałów reklamowych (ulotki, foldery, roll-upy, teczki ofertowe, naklejki, oznakowanie itp.), poprzez wykonanie strony internetowej i filmów, aż do budowy strategii i kampanii marketingowych. Nie odżegnujemy się od przebudowy marki, tworzenia wizerunku.

Możemy też zaoferować usługę hostingu (serwera) i utrzymania zarówno tego oprogramowania jak i państwa pozostałych instalacji w tym strony internetowej. Możemy również wykonać tudzież unowocześnić Państwa witrynę tak by spełniała oczekiwania rynku i wspólnot mieszkaniowych.

głosowanie czynności prawnej

Cel systemu do głosowania online

Celem oprogramowanie jest wsparcie zarządzających oraz samych członków wspólnoty mieszkaniowej w procesie podejmowanie decyzji. Nasze oprogramowanie pozwala być czynnym uczestnikiem procesu podejmowania decyzji w każdym momencie i miejscu, z wykorzystaniem np. telefonu komórkowego. Prostota systemu wyposażonego wyłącznie w niezbędne funkcje czyni go intuicyjnymi i łatwym w obsłudze co pozwala bez obaw pracować na nim osobom nie mającym na co dzień doświadczenia z pracą online.

Jak bardzo istotne jest takie rozwiązanie online świadczy ciągła komputeryzacja każdego aspektu naszego funkcjonowania, nikogo nie dziwi obsługa i przelewy bankowe za pomocą telefonu. Pandemia przyspieszyła i wymusiła takie funkcjonowanie również w sferze biurokratycznej czy medycznej, receptę obecnie otrzymuje się na sms-a, umowy w elektrowni czy gazowni przeprowadzane i podpisywane są zdalnie. Zatem kierunek rozwoju jest jeden, pytanie o prędkość jego wdrażania.

Dzięki rozwiązaniu wymiany informacji online, wspólnota działa efektywniej i bez zbędnych formalności, przez co codzienne funkcjonowanie w jej ramach jest skuteczniejsze i łatwiejsze, a to powoduje, że mieszka się przyjemniej mając świadomość jakości reakcji na różne, pojawiając się sytuacje w „życiu” wspólnoty.

Dla zarządców nieruchomości jest to narzędzie pozwalające oferować elastyczniej swoje usługi. Nie żyjemy w próżni i na każdym rynku istnieje konkurencja. System elektronicznego głosowania daje Państwu przewagę nad konkurencją poprzez zmniejszenie biurokracji i kosztów związanych z komunikacją listową czy telefoniczną, zwiększenie szybkości reakcji, a tym samym większe zadowolenie członków, którzy mając takie ułatwienia chętniej pozostaną przy raz wybranej firmie.

Mając świadomość różnic w charakterze funkcjonowania wielu firm oferujemy możliwość wprowadzania zmian w oprogramowaniu tak by było dostosowana dla Państwa unikalnych potrzeb, koszt taki prac jest ustalany za każdym razem indywidualnie.

System do głosowania online nie tylko dla wspólnot mieszkaniowych

Nasze oprogramowanie ze względu na swoją uniwersalność pozwala na głosowanie i uchwały w każdej organizacji i jednostce, która posiada członków a ze względu na odległość kłopotliwym może być bezpośrednia ich obecność. Zatem programem tym może posługiwać się np. zarząd fundacji, podejmowanie uchwał może być dokonywane w np. stowarzyszeniu. Jak również partia czy organizacja może wykorzystywać internet do głosowania. W tej formie dowolne, nawet nieformalne grupy zainteresowanych osób mogą korzystać z bezpiecznej formuły podejmowania uchwał czy liczenia głosów.

ustawy o własności lokali