System zarządzania szkołą muzyczną, językową

Oferujemy sprawdzone narzędzie do zarządzania szkołą muzyczną, językową, sportową itp.

Zalety systemu:

1. Automatyczne wyliczanie kosztów funkcjonowania szkoły

Proste i natychmiastowe raportowanie poniesionych kosztów, posiadanych przychodów i ostatecznie zysków w zadanym okresie. Można tworzyć raporty niestandardowe dopasowane do Państwa potrzeb, a bazujące na wprowadzanych i agregowanych danych.

2. Kontrola kosztów

Koszty związane z wynagrodzeniem nauczycieli, uwzględniające możliwe zastępstwa, urlopy, zamiany czy migrację uczniów, mającą wpływ na ostateczną kwotę jaki szkoła muzyczna uiszcza na rzecz zatrudnionych osób.

3. Kontrola wpływów

Łatwy wgląd i raportowanie braków wpłat i opóźnień, wraz z automatycznym powiadamianiem e mail i sms o braku opłaty, skierowanym punktowo do danej osoby.

4. Elektroniczny dziennik

Obrazujący np. tematykę aktualnych i poprzednich zajęć z wglądem dla zainteresowanych osób.

5. Plan lekcji szkoły muzycznej

Zobrazowany w tygodniowym interwale czasowym z przypisaniem do poszczególnych klas, dostęp dla zainteresowanych.

6. Kluczowe funkcjonalności systemu

System automatycznie rozwiązuje skomplikowane relacje jakie wiążą się z obsługą uczniów, nauczycieli, systemu i kultury pracy, warunków lokalowych oraz przypadków losowych, np. odwoływanie zajęć, przesuwanie ich na inny termin, zmiany prowadzących.zarządzanie programu kontakt

szkole informacji stopnia

Kompleksowa obsługa szkoły

Szkoła muzyczna, językowa czy sportowa to również cała sfera działań promocyjnych i marketingowych. Oferujemy nie tylko wsparcie zarządzania systemu szkoły, ale też tworzenie i prowadzenie strony, tworzenie marki, działania stricte projektowe związane z wizerunkiem szkoły (zdjęcia, filmy) w tym kampanie promocyjne klasyczne w postaci ulotek o szkole, folderów czy też kampanii w social media (facebook, instagram, youtube). Wiele szkół posiada rozproszone informacje prowadzone przez wiele osób. Oferujemy scentralizowanie informacji i prac wraz z przygotowaniem strategii.