RESPONSYWNE STRONY KAFELKOWE, MOBILNE,  STRONY WWW,  STRONY INTERNETOWE,  TWORZENIE STRON WWW, CMS,  ERP, SYSTEMY CRM

Portfolio - Biura nieruchomo?ci

 1 
strony internetowe
Biuro Nieruchomo?ci Face Home w Zielonej Gˇrze
Blokowa struktura strony wsparta animacjami poszczegˇlnych elmentˇw, w momencie ich pojawienia si?.
strony internetowe
Morada Nieruchomo?ci
Responsywna strona internetowa biura nieruchomo?ci w klasycznym uk?adzie nawigacji i tre?ci. Estetycznie skomponowana, tak by uniwersalne, delikatnie roz?wietlone miejscami, szare t?o nie przes?ania?o przekazu. Du?ej ilo?ci zdj?? towarzyszy bia?e t?o, nawi?zuj?ce do dawnego skojarzenia z polariodem. Komunikacja dot. oferty skonfigurowana w oparciu o API Galactica.
strony internetowe
Neonieruchomosci
Responsywna strona internetowa biura nieruchomo?ci w obrazkowej formie. Wspˇlny z logo fioletowy akcent przebija si? po?rˇd grafik podobnie jak niecz?sto spotykane owalne formy prezentacji oferty.
strony internetowe
Ager Nieruchomo?ci
Wykorzystuj?ca API Asarii strona biura nieruchomo?ci w Zielonej Gˇrze. Odwo?uje si? do lokalnych skojarze? w slajderze na stronie g?ˇwnej. Pochodne kolorˇw logo powielaj? si? w kluczowych elementach witryny. Intensywno?? jednego z nich wymaga?a ograniczenia feerii barw na rzecz ograniczonej palety, dzi?ki czemu zdj?cia oferta nie gin? na tle otoczenia.
strony internetowe
Oscar Nieruchomo?ci
Ciep?a kolorystycznie w przekazie, strona, koncentruj?ca si? w grafice na warto?ci informacyjnej, zdj?cia czy te? inne elementy graficzne stanowi? dope?nienie przekazu. Wspˇlnym mianownikiem w tym kontek?cie, pojedynczych szczegˇ?ˇw s? zaokr?glenia, ?agodne kszta?ty i konweniuj?ca z tak? form?, czcionka zwie?czaj?ca kluczowe obszary informacyjne strony internetowej. Asymetryczno?? banera g?ˇwnego z nawigacj? ofertow? ma na celu nadanie nieco dynamicznego akcentu bez wykorzystania animacji oraz odrˇ?nienia jej od innych grzecznie pouk?adanych stron internetowych, oczywi?cie bez utraty warstwy informacyjnej.
strony internetowe
Efaktor
Druga ods?ona strony internetowej biura nieruchomo?ci Faktor z Zielonej Gˇry. Rewolucja kolorystyczne w odniesieniu do pierwotnego projektu skierowa?a layout w ja?niejsze barwy, nadaj?c wizerunkowi firmy bardziej optymistyczn? wymow?, nadal utrzymuj?c czytelno?? i oszcz?dno?? w ?rodkach wyrazu tak by nie przes?ania?y warstwy informacyjnej strony i pozwala?y sprawnie nawigowa? po bogatej ofercie.
strony internetowe
Golke
Prosta strona bazuj?ca na niezb?dnych, w bran?y nieruchomo?ci, informacjach. Prostota wzmocniona uniwersalnym, szarym kolorem t?a. Mocne, czerwone akcenty prze?amuj? dominant? szaro?ci pozwalaj?c ?atwiej wy?uska? co wa?niejsze elementy strony.
 1 
strony internetowe
Agencja Reklamowa Art-Design Dariusz Wójcikul. Jędrzychowska 1365-012 Zielona GóraNIP: 925 110 20 79tel.68 325 75 80kom. 609 42 44 45 e-mail: