Autoexpert

Nowoczesna, rozbudowana wizytówka firmy transportowej z nieco futurystycznymi elementami w tle, oddającymi w dużej mierze miejski charakter usług, jako funkcji przemieszczania się między większymi czy mniejszymi ośrodkami. Czytelna, krótka oferta to baza wsparta drobnymi elementami graficznymi, które dopełniają nie dominując zdjęć dostępnej floty. Na spójność przekazu składa się również ograniczona paleta barw, utrzymująca w ryzach merytoryczny przekaz, będąc zarówno spójna z logo firmy jak i odpowiadając charakterowi branży czy to poprzez ciemne grafitowe techniczne barwy czy "złamane" czerwienie.