Centrum Informacji Turystycznej

Pozytywny estetycznie serwilizm, wobec nadrzędnych zielonogórskich elementów wizerunkowych.