Ekomuzea

Ekologiczny symbol wyraża papierowo-szara podstawa na której opiera się cała konstrukcja strony, nieco pomięta by podkreślić wtórność użycia, istotnie w ekologicznym przekazie. W tym kontekście muzeum wyrażają brązowy w nagłówkach i treści. Zmieniające się zdjęcia w górnej części z jednej strony podkreślają archiwalny charakter zawartości muzeów oraz wielość ich rodzajów.