Grupy Partnerskie na Dolnym Śląsku

Serwis łączący dokonania przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Stąd zielony, optymistyczny a jednocześnie dający nadzieję, kolor. Wmowa strony wzmocniona dużym zdjęciem pola słoneczników, które poza kompozycją kolorystyczną budują pozytywny przekaz poprzez symboliczne ujęcie słońca (światla, Źródła).