La Bruxelloise

Artystyczny, odrysunkowy charakter ma na celu podkreślenie unikalnego podejścia firmy do przedmiotu swoich działań. Podkreślając ręczny, indywidualny charakter grafiki przenosimy przekonanie co do podobnego stylu pracy w przypadku głównego przedmiotu zainteresowania firmy, gdzie człowiek po obu stronach przedsięwzięcia jest twórcą i tworzywem.