Money Back

Prawno-windykacyjna oferta firmy wymagała oprawy budującej zaufanie i spokój. Stąd odmiany niebieskiego i graficzna alegoria w postaci grupy osób będących uosobieniem bądź to klientów bądź obsługi. Najważniejsze treści zawarte w białym polu strony, tak by nie zachwiać czytelności w wypadku zapoznawania się z większą ilością tekstu na poszczególnych podstronach. Nagłówki uwydatnione czcionką szeryfową nawiązują do logo firmy jak i do stereotypowych druków prawnych.