nbg-projekt

Informacyjna wizytówka edukacyjnego projektu, skierowanego do młodzieży. Stąd relatywnie spokojne, wyważone tło strony i towarzyszące komponenty, pozwalające skoncentrować się na człowieku, w tym przypadku wspólnym mianownikiem jest wielowymiarowość oferty i zainteresowań podmiotu.