Odra 2014

Unikalna koncepcja połączenia rysunku satyrycznego z szeroko pojętą turystyką rejonu przygranicznego Odr.