Paweł Samotyja

Rozbudowana wirtualna karta z podróży Pawła Samotyji. Ze względu na swój informacyjny i osobisty charakter, blog zawiera minimalną ilość ozdobników tak by koncentrować się na przekazie merytorycznym i fotografiach autor.