Pamarfolie

Prosta aseptyczna forma ogarniająca szeroki asortyment towarów i usług, nie będących miejscami ofertą komplementarną do podstawowego zakresu działalności, nie została zdominowana przez żadną grafikę. Jedynie li tylko na slider na stronie głównej stanowi graficzny magnes w opozycji do uporządkowanego układu wzmocnionego szarym, niejednolitym tłem, które po części odnosi się do alegorycznego zobrazowania formy a częściowo jest drobnym asymetrycznym akcentem.