RoInternational

Prosta w przekazie, technicznie czytelna w formie i treści oferta usług z zakresu obróbki i prac w metalu. Ze względu na swój charakter, minimalizacja kolorów i dodatkowych form przekazu na rzecz spójności i łatwości nawigacji.